Kontaktní informace
Ing. Mgr. Lizáková Miroslava
ředitelka MÚSS
tel: 474 375 414
mobil: 608 262 718
datová schránka: tamis6m
mussklno.lizakova@seznam.czO MÚSS

Vážení spoluobčané,

jménem Městského ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří vás vítám na webových stránkách.

MÚSS je příspěvkovou organizací města Klášterec nad Ohří. Svou činnost zahájil v roce 1998 a poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - domov pro seniory, pečovatelskou službu, a odlehčovací služby.

MÚSS zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem s postižením při jejich začleňování do společnosti. Vytváří podmínky pro plnohodnotný způsob života tak, aby nedocházelo k vyloučení těchto lidí ze společnosti. Při poskytování sociálních služeb vychází z jejich individuálních potřeb. Cílem sociálních služeb je prostřednictvím kvalifikovaného personálu zajistit klientům důstojný život s respektováním jejich práv a potřeb. Naše činnost směřuje především k tomu, aby klienti žijící v domově byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby byl jejich způsob života důstojný a neztráceli dosavadní společenské kontakty. Jsou jim poskytovány podmínky pro uplatnění vlastní vůle při řešení životní situace.

Ing. Mgr. Miroslava Lizáková

ředitelka MÚSS